Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (2)

De AIP vzw heeft, samen met de BNVIP vzw, en zoals beloofd tijdens ons telefonisch onderhoud met directeur Steven Van Dessel van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (zie een vorige Post), een voorstel ingediend tot erkenning van de psychotherapeuten die, na een 4-jarige opleiding aan de AIP, lid zijn van de beroepsvereniging BNVIP vzw. De AIP heeft in haar schrijven, haar Europese accreditatie benadrukt.

“… Enkele weken geleden hadden wij een telefonisch contact met u, rond de erkennings-criteria die het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds hanteert met betrekking tot terugbetalingsmodaliteiten. We hebben toen telefonisch de criteria besproken die andere ziekenfondsen hanteren, waaronder de CM, de Voorzorg (die de listing van de CM-erkende therapeuten integraal overneemt van hun website), de Onafhankelijke,… Wij maakten van onze kant de belofte dat we een voorstel zouden doen inzake de psychotherapeuten die bij ons afstuderen. Even een kanttekening. Onlangs verscheen in het Belgische Staatsblad het recent aanvaarde wetsontwerp rond de psychotherapie, waar de Academie voor Integratieve Psychologie en Psychotherapie vzw, samen met haar beroepsvereniging de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor Psychologie vzw, zeer actief toe heeft bijgedragen, in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Psychotherapie vzw. Onze 4-jarige opleiding beantwoordt aan alle criteria die het wetsvoorstel voorstelt (onze criteria zijn zelf nog strenger: bv. 120 ECTS i.p.v. 70 ECTS zoals opgenomen in de wetgeving).

De opleiding aan de A.I.P. vzw is geaccrediteerd door de European Association Psychotherapy als een E.A.P.T.I. (European Accredited Psychotherapy Training Institute) (als eerste actieve opleiding in België) en kan aan haar gegradueerden rechtstreeks het European Certificate Psychotherapy aanbieden. Wij pleiten er dan ook voor, om de afgestudeerde psychotherapeuten, die lid zijn van de beroepsvereniging BNVIP vzw, mede te erkennen in uw stelsel voor terugbetaling van psychotherapie. Onze lijst kunt u terugvinden op www.psychology-integration.eu – AIP – Lijst Psychotherapeuten (ook de ECP-houders staan er vermeld) …”

Philippe Vrancken – directeur AIP vzw