Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (opvolging)

Enkele weken geleden hadden wij telefonisch contact met de financieel directeur van het V&N Ziekenfonds met betrekking tot de uitbreiding van de terugbetaling van psychotherapeutische handelingen. De visie van de BNVIP is hierin dat ook psychotherapeuten (buiten de klinisch orthopedagogen en klinisch psychologen) in aanmerking dienen te komen voor terugbetaling (cfr. CM-criteria). De BNVIP heeft (op vraag van het V&N Ziekenfonds) een voorstel gedaan inzake mogelijke erkenningscriteria (4 jarige opleiding, richtingspecifieke vooropleiding, ECP houders, opleiding in een door Europa erkend opleidingsinstituut EAPTI,…).

Op donderdag 17/07 hebben wij antwoord gekregen van het V&N Ziekenfonds dat ons voorstel zal worden voorgelegd op hun directiecomité van september.

Wordt vervolgd.

Philippe Vrancken