Vlaamse en Waalse Koepel van Psychotherapie Verenigingen

Weldra zal worden overgegaan tot de oprichting van de Federale Raad m.b.t. de uitvoering van de wetgeving psychotherapie, die in voege komt op 1/09/2016.

Na de oprichting van een Vlaamse Koepel van Psychotherapie Verenigingen, zijn ook de Franstaligen overgegaan tot de oprichting van een Waalse Koepel van Psychotherapie Verenigingen. Hopelijk kunnen beide Koepels mekaar ‘vinden’ om tot een integratie, zo niet, tot goede compromissen te komen. De ABP-BVP steunt beide Koepels.

Pogingen om de huidige gepubliceerde wetgeving alsnog te wijzigen, of de uitvoeringsdatum van de wetgeving proberen uit te stellen, zullen door, zowel de ABP-BVP, BNVIP, AIHP en FPH, sterk worden aangevochten.