Vraag naar Medewerking – Klinische Studie A.D.H.D. – Universiteit Antwerpen

Folder-Klinische studie

Geachte,

In samenwerking met ZNA (Prof. Van West), UZA (Prof. Ceulemans) en UZ Gent (Dr. Verhelst) is de onderzoeksgroep NatuRA (Dept Farmaceutische Wetenschappen, Universiteit Antwerpen) gestart met een klinisch-wetenschappelijk onderzoek naar ADHD. In dit onderzoek wordt behandeling met Pycnogenol, een polyfenolrijk extract van de maritieme pijnboom, vergeleken met placebo en methylfenidaat.

Voor een voorgaande studie hadden wij al contact. De deelnemende centra raadden mij aan om nogmaals contact met u op te nemen. We zoeken namelijk in totaal 144 deelnemers.

Kort samengevat omvat dit project een gerandomiseerde, dubbelblinde gecontroleerde trial met drie parallelle behandelingsarmen gedurende 10 weken, om het effect op gedrag van in totaal 144 ADHD patiënten (6-12jr) te onderzoeken. Deelnemers mogen bij inclusie geen langdurige medicatie tijdens de voorbije drie maanden genomen hebben. Evaluaties van gedrag, immuniteit, oxidatieve stress en co-morbide klachten (d.m.v. analyses op bloed, urine, en faeces, en d.m.v vragenlijsten voor ouders en leerkrachten o.a. gebaseerd op de DSM) zullen uitgevoerd worden aan de start en op het einde van de 10 weken periode. Inclusie, bloedafname, e.d. gebeurt telkens in een van de drie centra (UZA, UZ Gent, ZNA) door de verantwoordelijke arts.

Ziet u eventueel de mogelijkheid om mee te helpen bij de inclusie van deze studie, kort de studie voor te stellen aan mogelijke deelnemers, of een brochure (in bijlage) mee te geven?

Met vriendelijke groeten,

Annelies Verlaet

University of Antwerp, Pharmaceutical Sciences

NatuRA – Natural products and Food Research and Analysis

Laboratory of Nutrition and Functional Food Science

Campus Drie Eiken (A.104), Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel +32 3 265 27 06
annelies.verlaet@uantwerpen.be