Wet op de Geestelijke Gezondheidsberoepen en Psychotherapieopleidingen

Het bestuur van de AIHP vzw heeft zich, naar aanleiding van de associatie met VIVES hogeschool, nogmaals gebogen over de wetgeving op de geestelijke gezondheidsberoepen en dit, tevens in overleg met de voorzitters van zowel de BNVIP (integratieve psychologie), Didier Vanhee, als van de nieuwe beroepsvereniging BPC (Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten), Helena Sybers.

De BPC richtte tevens een vraag naar de psychotherapieopleidingen of zij, al dan niet, nog Bachelors Toegepaste Psychologen/Psychologisch Consulenten toelaten in hun opleiding; lees hier

De AIHP heeft natuurlijk deze vraag positief beantwoord omdat de Bachelors Toegepaste Psychologen/Psychologisch Consulenten ons nog steeds nauw aan het hart liggen.

De verstandhouding met het bestuur van de BCP (waarvan een aantal hun psychotherapie opleiding bij de AIHP hebben gevolgd) is steeds zeer goed geweest en zowel de AIHP, BNVIP, ABP-BVP en BCP zitten op eenzelfde politieke lijn.


De wet op de gezondheidszorgberoepen leest u hier

De wet is duidelijk – onderste kader rechts bij de niet WUG beroepen:

Iedereen die zijn basisopleiding (bv. Prof. Bachelor/Acad. Bachelor, zelfs binnen een niet specifieke richting van de menswetenschappen) is aangevat ten laatste in academiejaar 2016-2017 en na, of tijdens zijn opleiding een psychotherapieopleiding volgt, kan het beroep uitoefenen, weliswaar in een interdisciplinair kader. De AIHP heeft hierover een formele vraag gesteld aan de FOD Volksgezondheid… wij mochten tot op heden nog geen antwoord tegemoetzien…