Young People’s Mental Health in Europe

Philippe Vrancken was, in de hoedanigheid van Vice President van de European Association for Psychotherapy, afgevaardigd op een studiedag te Brussel, georganiseerd door Europa, met als titel:

Young People’s Mental Health in Europe – Promoting Prevention and Early Intervention Through Mult iSector Cooperation

Lees de synthese: hier

Lees de ADOCARE Guidelines (uitgewerkt onder leiding van Dr. Evelien Coppens – LUCAS – KU Leuven): hier