Ziekenfondsen ‘gemuilkorfd’ door kabinet De Block?

Vandaag (dinsdag 4/10/2016) werden meer dan 1800, door de CM erkende en geregistreerde, psychotherapeuten geschorst…!!!!! (cfr. onderstaande mail die ze ontvingen)

Ondanks de mededeling (einde juli) dat de ziekenfondsen zich niet gingen laten dicteren door het kabinet De Block, wat ze terugbetalen in hun aanvullende (en concurrentiële) verzekering, blijkt dat ze toch moeten zwichten voor de nieuwe psychotherapiewet De Block. Dit brengt ons meteen een 10-tal jaren terug in de tijd, wat de zorg voor personen/kinderen met psychische problemen/beperkingen, rechtstreeks affecteert. Er wordt gevreesd dat de andere ziekenfondsen dit elan zullen (moeten) volgen.

De AIHP, BNVIP en ABP-BVP vrezen dat dit de aanvang is van een regressief tijdperk inzake geestelijke gezondheid.

De AIHP heeft reeds formeel haar teleurstelling geuit naar de CM top.

De voltallige AIHP betreurt de huidige gang van zaken dat de CM niet langer de overeenkomsten/erkenningen die ze heeft met de psychotherapeuten kan handhaven. Wij begrijpen dat dit buiten jullie macht valt en binnen het huidige beleid van M.D.B. Het gevolg is o.i. dat veel mensen/patiënten in de kou gaan blijven staan. Deze evolutie komt de geestelijke gezondheid niet ten goede, in tegendeel. Het betekent een stap achteruit in de begeleiding/behandeling van patiënten met psychische moeilijkheden. Ik hoop, Steven (Steven Hermans n.v.d.r.), dat de CM een constructief alternatief vindt om aan deze kwetsbare groep tegemoet te komen.

Philippe Vrancken

 

 

CM-voordeel psychotherapie: wettelijke erkenning
Geachte,Vanuit de ‘overeenkomst CM-tegemoetkoming psychotherapie kinderen en jongeren’ die u met CM heeft, informeren wij u graag over onderstaande wijziging van de CM-tegemoetkoming voor psychotherapie.

Op 1 september 2016 werd de wetswijziging gepubliceerd tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen. Vanuit CM ondersteunen we de stappen die hierin gezet zijn door de federale overheid. Wij beëindigen dan ook ons eigen CM-erkenningssysteem van zodra de federale erkenning geoperationaliseerd wordt.

Aangezien de uitvoering van deze wet nog op zich laat wachten, zullen we voorlopig nog onze bestaande lijst van CM-overeenkomsten hanteren. We informeren u wel al dat de CM-overeenkomst stopt vanaf het moment dat de federale erkenning operationeel en administratief uitvoerbaar is, zoals dit ook is opgenomen in de bestaande CM-overeenkomst.

Aangezien de voorwaarden tot een CM-erkenning verschillen van de voorwaarden binnen het nieuwe federale erkenningssysteem, is een CM-overeenkomst geen garantie tot een federale erkenning. Zodra de federale erkenningen toegekend worden, zullen de CM-voorwaarden voor terugbetaling van nieuwe behandelingen psychotherapie wijzigen: deze federale erkenning zal dan een voorwaarde zijn voor terugbetaling*. We voorzien wel een overgangsperiode voor lopende psychotherapeutische behandelingen.

Voor meer informatie over de federale erkenning, kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/andere-gezondheidszorgberoepen.

We zullen u zeker nog informeren over de concrete datum van stopzetting van uw CM-overeenkomst. We zullen op dat moment ook de informatie op onze website en het aanvraagformulier tot terugbetaling aanpassen.

Wij hopen u van dienst te zijn door u deze informatie te bezorgen.

Indien u nog verdere vragen heeft over bovenstaande wijzigingen, mag u ons altijd contacteren.

Met vriendelijke groeten

Melissa De Waele Stafmedewerker Productmanagement MOB CM-Vlaanderen Haachtsesteenweg 579 1031 Brussel zorgverstrekkers@cm.be

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst.